O nas

Wartości

Nasi pracownicy są zobligowani do utrzymywania najwyższych standardów zawodowych, etycznych oraz osobistych w ich stosunkach z Klientami, współpracownikami, oraz szeroko pojętym społeczeństwem.

Dlatego też pracownicy muszą:

 • Postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulaminami
   
 • Stosować najwyższe normy etyczne poprzez respektowanie praw i godności wszystkich osób, z którymi mają do czynienia
   
 • Być uczciwym i rzetelnym we wszystkich biznesowych i prywatnych relacjach
   
 • Nie dopuszczać do powstawania konfliktu interesu miedzy naszymi pracownikami a Klientem oraz między Klientami 
   
 • Nie podlegać wpływom które mogą zaważyć na rodzaju profesjonalnego lub biznesowego osądu wydawanego przez pracownika
   
 • Nieustannie podnosić swoja profesjonalną wiedze i umiejętności tak aby zapewnić Klientowi usługi na poziomie zgodnym z najnowszymi regulacjami i przepisami
   
 • Podczas wykonywania swoich obowiązków stosować się do aktualnych standardów oraz wytycznych wydanych przez profesjonalne organizacje krajowe jakmiędzynarodowe
   
 • Zachować w bezwzględnej poufności wszystkie informacje pozyskane podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych
   
 • Aktywnie pomagać firmie w przestrzeganiu powyższych zasad

Nasze zasady postępowania są fundamentem naszych wszelkich relacji z Klientami oraz otoczeniem a także opisują drogę jaką obraliśmy by stać się profesjonalnym i kompetentnym partnerem biznesowym dla naszych Klientów.

ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl