Kontakt


Siedziba główna

ALP Group 1 Sp. z o.o.

ul. Włościańska 29/29

01-710 Warszawa

T: +48 22 295 12 99

F: +48 22 295 13 99

E-mail:

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
o nr. 4041

Zapytanie ofertowe

ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl