2014-07-09
Senat uchwalił poprawki do nowelizacji ustawy o rachunkowości

Rachunkowość UoR/PSR

Wprowadzenie nowelizacji ustawy o rachunkowości wynika z dostosowania przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Poprawki wprowadzone przez Senat umożliwią mikropodmiotom na sporządzanie znacznie skróconych sprawozdań finansowych.

Zmienione przepisy zaliczają do jednostek mikro m.in. spółki akcyjne, spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjne.

Ze sporządzania skróconych sprawozdań będą mogły skorzystać podmioty, jeśli spełnione zostaną co najmniej dwa z trzech warunków:

  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego i roku poprzedzającego – 1,5 mln zł;
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za dany rok obrotowy – 3 mln zł;
  • średnioroczne zatrudnienie (pełne etaty) – 10 osób.

Z uproszczonej sprawozdawczości korzystać będą mogły również inne mikropodmioty, w tym np. związki zawodowe, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie czy Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

Zgodnie z uchwałą Senatu z 3 lipca 2014 r., do ustawy trafić ma m.in. zapis mówiący, że za jednostkę mikro będzie mógł być uznany także przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

Zmianie ulec mają również niektóre definicje. Dla przykładu doprecyzowano  art. 28a. , co oznacza, że jednostka mikro nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.

Termin skorzystania z uproszczonej sprawozdawczości dla podmiotów które nie prowadzą działalności gospodarczej (stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz inne tego typu podmioty) będzie już możliwy począwszy od sprawozdania za rok 2014.

Wprowadzenie zmian przewiduje uchwalona przez Sejm 10 czerwca 2014 r. ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy skomentuj.
Dodaj komentarz
Nick:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
*
E-mail:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
Twój komentarz
*
* Pola wymagane
ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl