2014-06-27
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego a obowiązki podmiotów gospodarczych

Bez kategorii

Zbliża się termin 30 czerwca 2014 r, w którym roczne sprawozdania finansowe za 2013 r. powinny   ostatecznie zostać zatwierdzone przez uprawniony organ. Sprawozdania te po ich zatwierdzeniu należy udostępnić odpowiednim organom.

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązani są do złożenia w urzędzie skarbowym, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie finansowe obejmujące:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
  • opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Podmioty, których roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, sporządzają ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych (art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

 

Spółki obowiązane są dołączyć także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Należy podkreślić, iż obowiązek złożenia opinii i raportu nie obejmuje  podatników, których sprawozdania finansowe są zwolnione z obowiązku badaniach co wynika z art. 27 ust. 2 ustawy o pdop (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

 

Podmioty, które są objęte wpisem do KRS, składają sprawozdania finansowe do tego rejestru.

 

Złożenie sprawozdania finansowego w KRS wraz z dokumentami określonymi w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości powinno nastąpić w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia.

 

W przypadku jednostek, w których rok obrotowy pokrywa się  z rokiem kalendarzowym, dniem tym jest 15 lipca 2014 r. Gdy sprawozdanie finansowe jednostki nie zostanie zatwierdzone w ustawowym terminie, wówczas do 15 lipca 2014 r. należy złożyć w sądzie rejestrowym niezatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2013 r. Ponownie sprawozdanie to składa się w KRS w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia (art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

 

Jeżeli jednostka objęta rejestracją w KRS miała obowiązek poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, sprawozdania takiego nie składa do odrębnego ogłoszenia. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego w KRS będzie w tym przypadku przekazana do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jedynie spółdzielnie, których sprawozdania finansowe podlegały obowiązkowemu badaniu, zobowiązane są w takiej sytuacji do złożenia do opublikowania sprawozdania finansowego, łącznie z dokumentami wskazanymi w art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w Monitorze Spółdzielczym w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia, tj. najpóźniej 15 lipca 2014 r.

 

W przypadku jednostek nieobjętych wpisem do KRS, których roczne sprawozdania finansowe podlegały badaniu przez biegłego rewidenta, istnieje obowiązek przedłożenia tego sprawozdania do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dokonuje się tego w terminie 15 dni od daty jego zatwierdzenia, czyli do 15 lipca 2014 r., wraz z dokumentami określonymi w art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

 

Niezłożenie sprawozdania finansowego do ogłoszenia oraz w KRS podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 79 pkt 3 i 4 ustawy o rachunkowości).

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy skomentuj.
Dodaj komentarz
Nick:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
*
E-mail:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
Twój komentarz
*
* Pola wymagane
ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl