2013-08-22
Korekta kosztów w pdop a odroczony termin płatności faktury

Podatki

Zakupiono drukarkę o wartości 1200 zł, a koszty zaliczono do kosztów uzyskania przychodów. Termin płatności ustalono w ratach na 12 miesięcy. Czy w tej sytuacji należy dokonać korekty kosztu po 30, czy 90 dniach?

 

W tej sytuacji należy uwzględnić dwa terminy, tj. termin 30 dni od upływu terminu płatności (w przypadku rat, których termin płatności nie przekracza 60 dni) lub 90 dni od dnia rozliczenia kosztu (w przypadku rat, których termin płatności jest dłuższy niż 60 dni).

 

Stanowisko w tej sprawie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 28 maja 2013 r., nr ITPB3/423-136d/13/PS. Dyrektor Izby Skarbowej uznał, ze "Literalna wykładnia przepisów (…) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym art. 15b tej ustawy prowadzi do oczywistego wniosku, że przepisy, nie zawierają wyłączeń, jeśli chodzi o ich stosowanie, w odniesieniu do zakupu, w wypadku gdy dostawca i odbiorca uzgodnili, że należność z faktury (rachunku) będzie płatna w ratach. (…) Wprowadzenie takiego wyłączenia stanowiłoby naruszenie równości w zasadach opodatkowania i stawiałoby w uprzywilejowanej sytuacji podatników dokonujących takiego zakupu. Z tych względów obowiązek korekty kosztów podatkowych nie może być uzależniony od okoliczności takiej jak sposób zapłaty. Podstawą do takiej korekty jest fakt nieterminowego regulowania kwot wynikających z faktury, umowy lub innego dokumentu, bez względu na to, czy zakupu dokonano w formie ratalnej".

Po ustawowym terminie, o którym mowa w art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o pdop (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.) należy pozostawić w kosztach tylko tę część zobowiązania, jaka została faktycznie opłacona, a o pozostałą pomniejszyć koszty bieżącego okresu. W momencie spłaty kolejnej raty powinno nastąpić zwiększenie kosztów uzyskania przychodów o wartość opłaconej raty.

 

Jak ewidencjonować?

 

Przepisy nie regulują "techniki" ustalania kwoty korekty kosztów spowodowanej nieuregulowaniem zapłaty w określonym terminie. Każdy podatnik powinien we własnym zakresie opracować właściwe procedury monitorowania zobowiązań i wyznaczania kwoty korekty. Prostym i wygodnym rozwiązaniem dla tych podatników jest ustalanie kwoty korekty pozabilansowo, tj. w odrębnej ewidencji czy zestawieniu.

 

Przykład

Fakturę na zakup drukarki wystawiono 20 stycznia 2013 r. W tym samym dniu drukarkę oddano oddano do używania. Zapłata za fakturę następuje w ratach. Raty rozłożono na 12 miesięcy. Pierwsza rata pokrywa się z datą wystawienia faktury i została zapłacona. Kolejne płatności powinny być dokonywane co miesiąc, do 20 każdego miesiąca. Raty przypadające na miesiące od marca do sierpnia były zapłacone w terminie.

 

Rozliczenie kosztów podatkowych w pierwszych siedmiu miesiącach używania drukarki

M-c

Koszt uzyskania przychodów
(kwota/data)

Zapłata raty
(kwota/data)

Zmniejszenie
kosztów
(kwota/uzasadnienie)

Zwiększenie
kosztów
(kwota/uzasadnienie)

I

1.200 zł/20.02.2013 r.

100 zł/20.02.2013 r.

-

-

II

-

100 zł/20.03.2013 r.

-

-

III

-

100 zł/20.04.2013 r.

-

-

IV

-

100 zł/20.05.2013 r.

800 zł/20 maja minęło 90 dni od daty potrącenia kosztu

-

V

-

100 zł/20.06.2013 r.

-

100 zł/zapłata raty

VI

-

100 zł/20.07.2013 r.

-

100 zł/zapłata raty

VII

-

100 zł/20.08.2013 r.

-

100 zł/zapłata raty

 

Zapłata kolejnych rat będzie skutkować zwiększeniem kosztów uzyskania przychodów o wartość opłaconej raty.

 

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy skomentuj.
Dodaj komentarz
Nick:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
*
E-mail:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
Twój komentarz
*
* Pola wymagane
ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl