2014-02-25
Nowelizacja ustawy o KRS

Bez kategorii

W styczniu Rada Ministrów przyjęła  projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „ustawa o KRS”). Projekt zakłada duże uproszczenia  w prowadzeniu działalności przedsiębiorcom.

 

Projekt ustawy o KRS zakłada skreślenie art. 19b ustawy. Oznacza to, że wnioskodawca na etapie składania wniosku o wpis do KRS nie będzie zobowiązany do składania dodatkowych formularzy w zakresie rejestracji NIP i REGON. Numery te będą nadane z urzędu i w ten sam sposób zostanie przeprowadzona rejestracja płatnika składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

Projekt Rady Ministrów zakłada, że przedsiębiorcy nie będą musieli wypełniać trzech osobnych formularzy, tylko jeden, w którym zostaną umieszczone wszystkie dane niezbędne dla urzędu skarbowego czy statystycznego (NIP-2 czy RG-1). 

Jeden formularz będzie składany we właściwym urzędzie skarbowym, w terminie 21 dni od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dalsze przekazanie odpowiednich informacji do właściwych urzędów będzie zadaniem naczelnika urzędu skarbowego. Jego wzór zostanie określony przez ministra finansów.  Wraz z wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego podmioty mogące ubiegać się o rejestrację NIP i REGON jeszcze przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego – tj. spółki kapitałowe w organizacji będą zobowiązane do złożenia oświadczenia co do tego, że wcześniej nie ubiegały się o taką rejestrację.

 

Projekt ustawy zawiera istotną zmianę. Wykreślono przepisy art. 19 ust. 3 i 3b dotyczące braków formalnych. Dotychczas sąd mógł zwrócić wniosek „nieprawidłowo wypełniony” bez wzywania do uzupełnienia braków wniosku. Interpretacja tego przepisu czasami przyjmowała skrajną wręcz formę (brak chociażby przekreślenia jednego pola). Teraz konieczne będzie wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku.

 

Projektem,  po przyjęciu przez Radę Ministrów zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Sejm. Nie jest jeszcze znany ostateczny kształt proponowanych zmian. Nowelizacja ustawy o Krajowy Rejestrze Sądowym ma wejść w życie od 1 października 2014 roku.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy skomentuj.
Dodaj komentarz
Nick:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
*
E-mail:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
Twój komentarz
*
* Pola wymagane
ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl