2012-10-05
Wycena operacji na rachunku walutowym

Rachunkowość UoR/PSR

Spółka zwróciła się do urzędu skarbowego z pytaniem, czy właściwie wycenia wpływ należności w walucie obcej na rachunek walutowy oraz zapłatę zobowiązań w walucie obcej z tego rachunku wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania operacji, a nie kursy bankowe.

 

Organ podatkowy stwierdził, że w przypadku dokonywania operacji walutowych z rachunku bankowego, zasadnym jest zastosowanie kursów bankowych, które uznaje się za kursy faktycznie zastosowane. W uzasadnieniu organ podatkowy argumentował, że kursy bankowe mają charakter rzeczywisty, bowiem w oparciu o nie bank przeprowadziłby wymianę waluty obcej, w przypadku gdy podatnik nie posiadałby własnego rachunku walutowego.

 

Sprawa trafiła do WSA, a następnie do NSA, który przyznał rację  spółce (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28.08.2012 r. sygn. akt II FSK 159/11). Według NSA przeprowadzenie rzeczywistej transakcji finansowej jest przesłanką do zastosowania faktycznego kursu. Brak jest podstaw, aby przez kurs faktycznie zastosowany rozumieć również kurs bankowy, jaki ewentualnie mógłby mieć zastosowanie. Bez względu na to, czy kurs stosowany przez bank prowadzący rachunek bankowy skarżącej spółki byłby kursem najbardziej realnym i zbliżonym do rzeczywistości, to wciąż nie byłby to kurs zastosowany.

 

Zgodności w kwest kursu nie ma natomiast wśród organów podatkowych, z których część opowiada się za stosowaniem kursów bankowych, a część za średnim kursem NBP.

Komentarze

2014-04-09
fajny wpis http://eventus.elblag.pl/uslugi.html
Dodaj komentarz
Nick:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
*
E-mail:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
Twój komentarz
*
* Pola wymagane
ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl