2013-10-29
Zmiana stanu produktów a CIT

Podatki

Spółka  prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i jednocześnie na kontach zespołu 5 oraz sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

Przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) dla celów podatku dochodowego od osób prawnych należy uwzględniać w przychodach "przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi" (bez  zmiany stanu produktów) a koszty uzyskania przychodów pomniejszać o zmianę stanu produktów?

 

W CIT zmiana stanu produktów koryguje koszty:

dodatnia zmniejsza koszty,

ujemna - zwiększa.

 

Jeżeli  Spółka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i start to dane o kosztach i przychodach wynikają z:

konta kosztu własnego sprzedanych produktów  

kont kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu, 

konta przychodów ze sprzedaży produktów

 

Przykład

W Spółce  X  narastająco w okresie I-XII 2012r. wystąpiły salda kont:

1) zespołu 4  – 1 792 000 zł

2) strona Ma konta 490 – 1 792 000 zł

3) koszty zarządu (551) - 150.000 zł

4) koszty sprzedaży (553) - 62.000 zł

5) produkcja w toku 500 - 280.000 zł

6) zapas wyrobów (konto 600):

a) na początek roku (Bo) - 202.000 zł

b) na koniec grudnia  - 64.000 zł

7) odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów (strona Ma)

a) na początek roku – 16,400 zł

b) na koniec grudnia  - 6.200 zł

8) koszt sprzedanych wyrobów (konto 7) – 1 427 800  zł

9) przychody ze sprzedaży – 1960 600 zł

 

Księgowania:

na koniec grudnia  br. zmiana stanu produktów:

Treść

Stan na

początek okresu

koniec okresu

Produkcja w toku

-

280.000

Wyroby gotowe
odchylenia

202.000
- 16 400

64.000
- 6.200

+ 76.100

185.600

337 800

 

Dochód podatkowy i wynik finansowy:

 

Wariant I

- przychody ze sprzedaży

1 960 600 zł

- konta zespołu 4

 (-)1 792 000 zł

- zmiana stanu produktów zwiększenie - czyli koszty "na minus"

 (+) 152 200 zł

  (zysk)

__________________
320 800

 

 

Wariant II

- przychody ze sprzedaży

1 960 600 zł

- koszt własny sprzedaży

(-) 1 427 800 zł

- koszty zarządu

(-) 150 000 zł

- koszty sprzedaży

(-) 62 000 zł

   (zysk)

__________________
320.800 zł

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy skomentuj.
Dodaj komentarz
Nick:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
*
E-mail:.Informacja o oceniającym,
która pojawi się przy komentarzu.
Twój komentarz
*
* Pola wymagane
ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl