<< 1 | 2 | 3 | 4

2012-07-12
Czy odsetki do urzędu celnego są kosztami uzyskania przychodu?

Podatki

Kwoty odsetek zapłaconych na rzecz urzędu celnego z tytułu nieterminowej zapłaty czy to należności celnych, czy też innych należności publicznoprawnych, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

<< 1 | 2 | 3 | 4
ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl