1 | 2 | 3 | 4 >>

2014-07-09
Senat uchwalił poprawki do nowelizacji ustawy o rachunkowości

Rachunkowość UoR/PSR

Wprowadzenie nowelizacji ustawy o rachunkowości wynika z dostosowania przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Poprawki wprowadzone przez Senat umożliwią mikropodmiotom na sporządzanie znacznie skróconych sprawozdań finansowych.

2014-06-27
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego a obowiązki podmiotów gospodarczych

Bez kategorii