Poznaj ALP Group
Poznaj ALP Group
Badania i przeglądy SF
Badania i przeglądy SF
Badamy i przeglądamy jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami.
Due Diligence
Due Diligence
Identyfikujemy ryzyka finansowe i podatkowe planowanych inwestycji.
MSSF/MSR
MSSF/MSR
Do jednej z naszych głównych specjalności należą Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w zakresie wdrażania tych standardów w przedsiębiorstwach oraz badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF/MSR.
Wycena spółki
Wycena spółki
Dokonujemy wycen wartości firmy oraz jej komponentów, wspieramy Klientów w negocjacjach i doradzamy w procesie alokacji ceny zakupu spółki jak też przeprowadzamy analizy wartości aktywów dla celów sprawozdawczości finansowej.
Audyt wewnętrzny
Audyt wewnętrzny
Sprawdzamy poprawność działania mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej oraz projektujemy i wdrażamy systemy kontroli wewnętrznej mające na celu maksymalizację efektywności procesów oraz zwiększenie bezpieczeństwa zarządu.

ALP Group

ALP Group 1 to niezależna polska spółka doradcza, której misją jest dostarczanie doskonałej jakości usług swoim Klientom oraz zapewnienie możliwości kariery i satysfakcji zawodowej swoim pracownikom. Stworzyli ją partnerzy i doświadczeni managerowie wywodzący się z największych firm doradczych w Polsce.

Nasza firma łączy międzynarodowe doświadczenie i najwyższe standardy w obsłudze Klienta z dogłębną znajomością polskich i międzynarodowych standardów oraz realiów polskiego rynku gospodarczego.
Firmę tworzą eksperci w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz rewizji finansowej, podatku VAT, podatków dochodowych oraz cen transferowych. 

Dowiedz się więcej

Najnowsze publikacje

Senat uchwalił poprawki do nowelizacji ustawy o rachunkowości   (2014-07-09)
Wprowadzenie nowelizacji ustawy o rachunkowości wynika z dostosowania przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego a obowiązki podmiotów gospodarczych   (2014-06-27)
Zbliża się termin 30 czerwca 2014 r, w którym roczne sprawozdania finansowe za 2013 r. powinny   ostatecznie zostać
ALP GROUP 1 Sp. z o.o.
ul. Włościańska 29/29, 01-710 Warszawa SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000579349; NIP 525-263-17-83;
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – numer 4041
© 2011 ALP :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl